AI in Beveiligingstechniek

Kunstmatige intelligentie (AI) en beveiliging

Elk product dat wordt aangeprezen lijkt tegenwoordig gebaseerd te zijn op AI. Termen als ‘deep learning’ en ‘neurale netwerken’ vliegen je daarbij om de oren. Maar wat betekenen die termen nu precies? Wat is de essentie van kunstmatige intelligentie? En hoe helpt het om beveiligingstechniek te verbeteren?

Wat is AI?

AI, of kunstmatige intelligentie, verwijst naar systemen of machines die menselijke intelligentie nabootsen. Deze systemen zijn ontworpen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals het herkennen van spraak, het nemen van beslissingen, het vertalen tussen talen of het identificeren van patronen. AI kan breed worden onderverdeeld in twee categorieën: smalle AI, die is ontworpen om specifieke taken uit te voeren (zoals alleen spraakherkenning of alleen internetzoekopdrachten), en algemene AI, die theorieën en acties kan uitvoeren zoals een mens dat zou doen, met het vermogen om op een breed scala aan taken te redeneren en te leren.

Vanuit commercieel oogpunt biedt AI aanzienlijke voordelen, zoals het verhogen van de efficiëntie, het verminderen van operationele kosten en het verbeteren van de klantervaring. In de veiligheidstechnologie, bijvoorbeeld, kan AI worden gebruikt om geavanceerde bewakingssystemen te ontwikkelen die realtime data-analyse bieden, wat resulteert in snellere reactietijden op beveiligingsincidenten.

Wat is Machine Learning?

Machine learning is een subveld van kunstmatige intelligentie dat zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en statistische modellen waarmee computers de mogelijkheid krijgen om te leren van en beslissingen te nemen op basis van gegevens, zonder expliciet geprogrammeerd te zijn voor specifieke taken. Dit leerproces wordt meestal gevoed door grote hoeveelheden data, waarbij het systeem patronen en relaties identificeert die het kan gebruiken om toekomstige beslissingen of voorspellingen te maken.

Er zijn verschillende types van machine learning, waaronder:

  1. Supervised learning: Het systeem wordt getraind met een gelabelde dataset, wat betekent dat elk invoervoorbeeld in de dataset is gekoppeld aan een label of antwoord. Het doel is voor de machine om een model te leren dat deze invoer naar de juiste output kan mappen.
  2. Unsupervised learning: Hierbij werkt het systeem met ongelabelde gegevens. Het doel is om onderliggende patronen of dataclusters te identificeren zonder voorafgaande instructies over wat wordt gezocht.
  3. Reinforcement learning: In dit type leert een algoritme om een taak te voltooien door te proberen verschillende acties uit en leert welke acties de meest positieve uitkomsten produceren.

Vanuit een commercieel perspectief biedt machine learning bedrijven de mogelijkheid om uit data waardevolle inzichten te halen die kunnen leiden tot verbeterde besluitvorming, efficiëntieverbeteringen en kostenreductie. Bijvoorbeeld, in de beveiligingstechnologie kan machine learning gebruikt worden om ongewoon gedrag te detecteren en te reageren op beveiligingsbedreigingen in real-time, wat de veiligheid en operationele stabiliteit verbetert.

Wat is een neuraal netwerk binnen AI?

Een neuraal netwerk binnen AI is een geavanceerd computationeel model dat geïnspireerd is op de structuur en werking van het menselijk brein. Het bestaat uit een verzameling van gekoppelde eenheden of nodes, bekend als neuronen, die samen een netwerk vormen. Elk neuron in een neuraal netwerk ontvangt input, verwerkt deze door een reeks berekeningen uit te voeren, en geeft vervolgens een output. Deze neuronen zijn georganiseerd in lagen: een invoerlaag, een of meerdere verborgen lagen, en een uitvoerlaag.

Wat is deep learning?

Deep learning is een geavanceerde vorm van machine learning die gebruikmaakt van complexe neurale netwerken met meerdere lagen, die “diepe” neurale netwerken worden genoemd. Deze techniek is geïnspireerd door de structuur en functie van het menselijk brein, en meer specifiek door hoe neuronen signalen verwerken en doorgeven. Deep learning-modellen zijn in staat om grote hoeveelheden ongestructureerde data zoals afbeeldingen, geluid en tekst te analyseren.

Enkele kenmerken van deep learning omvatten:

  1. Automatische kenmerkextractie: In tegenstelling tot traditionele machine learning, waarbij handmatig kenmerken moeten worden geselecteerd en gecodeerd, kan deep learning automatisch belangrijke kenmerken uit de data halen, wat leidt tot een nauwkeuriger en effectiever model.
  2. Meerdere verwerkingslagen: Deep learning-modellen bestaan uit meerdere lagen die data verwerken. Elke laag transformeert de input op een bepaalde manier en geeft deze door aan de volgende laag, totdat een eindresultaat wordt geproduceerd.
  3. Grootschalige data-analyse: Deep learning excelleert bij het verwerken van zeer grote datasets, wat het bijzonder nuttig maakt voor toepassingen zoals beeld- en spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking, en complexe voorspellingssystemen.

Vanuit een zakelijk perspectief biedt deep learning krachtige tools voor automatisering en data-analyse die de productiviteit kunnen verhogen en nieuwe inzichten kunnen bieden. In de beveiligingstechnologie, bijvoorbeeld, kan deep learning worden gebruikt voor geavanceerde gezichtsherkenningstechnologieën, realtime gedragsanalyse en zelfs voor het detecteren van afwijkende patronen die wijzen op mogelijke beveiligingsdreigingen. Deze technieken kunnen helpen om sneller en accurater te reageren op beveiligingsincidenten, waardoor de algehele veiligheid wordt verhoogd.

Wat is pattern matching?

Pattern matching (patroonherkenning) binnen kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar het proces waarbij AI-systemen patronen of structuren in data herkennen en analyseren. Dit concept is fundamenteel in veel AI-toepassingen en maakt het mogelijk voor machines om beslissingen te nemen of specifieke taken uit te voeren op basis van de informatie die uit deze patronen wordt verkregen.

In technische zin wordt pattern matching gerealiseerd door algoritmes die ontworpen zijn om overeenkomsten te detecteren tussen ingevoerde data en bekende patronen. Deze techniek kan eenvoudig zijn, zoals het zoeken naar specifieke woorden in een tekst, of complex, zoals het herkennen van gezichtskenmerken in afbeeldingen met behulp van geavanceerde neurale netwerken. In de context van natuurlijke taalverwerking (NLP) maakt pattern matching het mogelijk om structuren in de taal te herkennen, zoals grammaticale patronen of semantische relaties, die essentieel zijn voor taken zoals taalvertaling of sentimentanalyse.

BioStation 2a_front

Bij meer geavanceerde toepassingen, zoals gezichtsherkenning of fraudedetectie, zijn de algoritmes vaak onderdeel van grotere systemen die leren van grote hoeveelheden data om hun nauwkeurigheid in het herkennen van patronen te verbeteren. Deze systemen gebruiken vaak diepe neurale netwerken, die meerdere lagen van verwerking omvatten om complexe patronen in data te identificeren en te interpreteren.

De effectiviteit van pattern matching in AI hangt sterk af van de kwaliteit en de kwantiteit van de beschikbare trainingsdata, alsook van de complexiteit van de algoritmes die gebruikt worden om de patronen te leren en te matchen. Dit stelt unieke uitdagingen in termen van zowel data-engineering als modelontwikkeling, waarbij vaak een evenwicht moet worden gevonden tussen modelcomplexiteit en efficiëntie.

AI in beveiligingstechniek

Binnen de beveiligingstechniek zijn er diverse toepassingen van AI die de effectiviteit en efficiëntie van beveiligingssystemen aanzienlijk verhogen. Twee prominente voorbeelden hiervan zijn biometrische identificatiesystemen en automatische nummerplaatherkenning (ANPR).

Biometrie maakt gebruik van unieke fysieke of gedragskenmerken van individuen om hen te identificeren. Een voorbeeld van een bedrijf dat biometrische technologieën ontwikkelt, is Suprema. Dit bedrijf specialiseert zich in geavanceerde biometrische oplossingen zoals vingerafdruk- en gezichtsherkenningssystemen, die breed worden ingezet in toegangscontrolesystemen. Deze systemen zijn niet alleen snel en nauwkeurig, maar bieden ook een hoge mate van veiligheid doordat ze moeilijk te vervalsen zijn. Suprema integreert AI in hun biometrische producten om de herkenningsalgoritmes continu te verbeteren, waardoor de nauwkeurigheid en de gebruiksvriendelijkheid toenemen.

Carrida Technologies Plate-i

Een ander sterk voorbeeld van AI binnen de beveiligingstechniek is ANPR, of automatische nummerplaatherkenning. Carrida Technologies is een bedrijf dat zich richt op het leveren van krachtige ANPR-oplossingen. Hun ANPR-software kan worden geïntegreerd in camera’s en andere beveiligingssystemen om voertuigen te identificeren op basis van hun kentekenplaten. Dit wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden zoals verkeershandhaving, parkeerbeheer en als onderdeel van omvangrijkere beveiligingsoplossingen bij toegangswegen van gevoelige locaties. Carrida’s gebruik van AI stelt hun systemen in staat om kentekenplaten te herkennen in diverse weersomstandigheden en bij verschillende lichtomstandigheden, waardoor ze bijzonder effectief zijn in hun functie.

Deze toepassingen tonen hoe AI de basis kan vormen voor betrouwbare en efficiënte beveiligingstechnologieën, waarbij elke technologie gebruik maakt van de kracht van AI om specifieke beveiligingsuitdagingen aan te gaan.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Geplaatst in Berichten en getagd met , , , , , , .