Building Automation Protocollen

Communicatieprotocollen voor gebouwbeheer (GBS en BMS)

Communicatieprotocollen vormen de ruggengraat van Gebouwbeheersystemen (GBS), ook bekend als Building Management Systems (BMS). Deze protocollen stellen verschillende systemen en apparaten binnen een gebouw in staat om gegevens uit te wisselen en samen te werken, waardoor een geïntegreerd, intelligent beheer van het gebouw mogelijk wordt. Van verlichting en HVAC (verwarming, ventilatie, en airconditioning) tot beveiligingssystemen en energiebeheer, communicatieprotocollen zorgen ervoor dat deze componenten als één samenhangend geheel kunnen functioneren. Welke protocollen worden veel gebruikt? Wat kenmerkt deze technologie? We geven een hieronder een overzicht van veel toegepaste protocollen.

Modbus

Wat is Modbus?
Modbus is een communicatieprotocol dat in 1979 is ontwikkeld door Modicon (nu Schneider Electric) voor het gebruik in hun programmeerbare logicaregelaars (PLC’s). Het is uitgegroeid tot een de facto standaard communicatieprotocol en wordt breed gebruikt in de industriële elektronica voor diverse toepassingen. Het protocol is ontworpen voor eenvoudige, betrouwbare communicatie tussen apparaten op hetzelfde netwerk. Modbus ondersteunt zowel seriële (Modbus RTU en ASCII) als Ethernet-gebaseerde (Modbus TCP/IP) communicatie.

Connectie
Voor Modbus RTU en ASCII, de seriële varianten, wordt meestal RS-485 gebruikt, hoewel RS-232 ook kan worden toegepast in sommige configuraties. RS-485 staat bekend om zijn vermogen om lange afstanden te overbruggen, tot 1200 meter, en ondersteunt meerdere apparaten op één bus. Modbus TCP/IP, daarentegen, gebruikt standaard Ethernet-technologie, waardoor het gebruik kan maken van bestaande netwerkinfrastructuur voor communicatie over veel grotere afstanden via routers en switches.

Modbus is een open protocol, wat betekent dat de specificaties vrij beschikbaar zijn voor iedereen om te implementeren. Dit heeft bijgedragen aan de wijdverbreide adoptie van het protocol in een verscheidenheid van industrieën.

Toepassingen
Modbus wordt toegepast in een breed scala van toepassingen, waaronder industriële automatisering, gebouwbeheersystemen, en de controle van apparaten zoals sensoren, actuatoren, en andere besturingsapparatuur. Een van de grootste voordelen van Modbus is de eenvoud en de interoperabiliteit die het biedt, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast is het protocol robuust en betrouwbaar, met eenvoudige foutdetectiemechanismen.

Een nadeel van Modbus, vooral in zijn seriële vormen, is de beperkte datasnelheid en het gebrek aan ingebouwde beveiligingsfuncties, wat het minder geschikt maakt voor toepassingen die hoge snelheid of geavanceerde beveiliging vereisen. Voor Modbus TCP/IP kan de beveiliging worden verbeterd door gebruik te maken van standaard netwerkbeveiligingstechnieken, hoewel dit extra configuratie en mogelijk hardware vereist.

BACnet

Wat is BACnet?
BACnet, wat staat voor Building Automation and Control Networks, is een communicatieprotocol specifiek ontworpen voor gebouwautomatisering en -beheer. Ontwikkeld onder auspiciën van de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), is BACnet ontworpen om verschillende systemen en apparaten binnen een gebouw te laten communiceren, zoals HVAC, verlichting, toegangscontrole en brandveiligheidssystemen. Het protocol is gericht op interoperabiliteit tussen verschillende fabrikanten en systemen, waardoor het een essentiële standaard is in de wereld van gebouwbeheersystemen.

Connectie
BACnet kan over verschillende fysieke lagen communiceren, inclusief RS-485 (BACnet MS/TP), Ethernet (BACnet/IP), en ARCNET, evenals over draadloze verbindingen. Voor RS-485, een veelgebruikte methode voor BACnet MS/TP, kunnen apparaten communiceren over afstanden tot 1200 meter, wat voldoende is voor de meeste gebouwen. BACnet/IP maakt gebruik van de bestaande Ethernet- of WiFi-infrastructuur in een gebouw, wat de integratie over langere afstanden en tussen verschillende netwerken vergemakkelijkt.

BACnet is een open standaard, gepubliceerd door ASHRAE. Dit betekent dat de specificaties van het protocol vrij beschikbaar zijn, waardoor fabrikanten systemen kunnen ontwikkelen die compatibel zijn met BACnet, ongeacht de fabrikant. Dit bevordert de interoperabiliteit en flexibiliteit in het ontwerp en de uitvoering van gebouwbeheersystemen.

Toepassingen
Het BACnet-protocol wordt voornamelijk gebruikt in gebouwbeheersystemen voor de integratie en het beheer van verschillende gebouwsystemen, wat zorgt voor efficiëntie en optimalisatie in het gebruik van energie en het beheer van het gebouw. Het grootste voordeel van BACnet is de mogelijkheid om apparaten en systemen van verschillende fabrikanten naadloos te integreren, waardoor gebouweigenaren en beheerders niet gebonden zijn aan één leverancier. Dit verhoogt de keuzevrijheid en flexibiliteit bij het uitbreiden of aanpassen van het systeem.

Een mogelijke uitdaging bij het gebruik van BACnet kan de complexiteit zijn bij het opzetten en configureren van een systeem, vooral in grote en complexe gebouwen. Het vereist nauwkeurige planning en configuratie om ervoor te zorgen dat alle systemen correct met elkaar communiceren. Bovendien, terwijl de open standaard interoperabiliteit bevordert, kan de variabiliteit in de implementatie van het protocol door verschillende fabrikanten leiden tot integratie-uitdagingen.

M-Bus (Meter-Bus)

Wat is M-Bus?
M-Bus, kort voor Meter-Bus, is een Europees standaard communicatieprotocol ontworpen voor het uitlezen van verbruiksmeters, zoals die voor water, warmte, gas, en elektriciteit. Het protocol is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte aan een gemeenschappelijke technische taal voor de communicatie tussen meters en centrale data-verzamelapparaten. M-Bus is vooral gericht op het verzamelen van meterstanden en andere meetgegevens op een efficiënte, betrouwbare en kostenbesparende manier.

Connectie
M-Bus is primair een bedraad protocol dat gebruikmaakt van een twee-draadsverbinding voor zowel datacommunicatie als voeding van de aangesloten meters. Deze eenvoudige bekabeling maakt het mogelijk om een groot aantal meters (tot 250 of meer, afhankelijk van de configuratie) aan te sluiten over relatief lange afstanden, tot enkele kilometers, zonder signaalverlies. De specifieke afstand en het aantal aangesloten apparaten hangen af van de gebruikte voeding en de kwaliteit van de bekabeling.

M-Bus is een open standaard, gespecificeerd in een reeks Europese normen (EN 13757). Deze openheid zorgt ervoor dat meters en leessystemen van verschillende fabrikanten compatibel kunnen zijn, mits ze zich aan de standaard houden. Dit bevordert de interoperabiliteit en geeft gebruikers meer flexibiliteit bij het kiezen van apparatuur.

Toepassingen
M-Bus wordt voornamelijk gebruikt voor het meten, verzamelen, en monitoren van verbruiksgegevens in residentiële, commerciële, en industriële omgevingen. Het protocol is bijzonder voordelig voor toepassingen waar meerdere meters op een betrouwbare en kostenefficiënte manier uitgelezen moeten worden. De eenvoud van de bekabeling, gecombineerd met de mogelijkheid om veel meters over lange afstanden aan te sluiten, maakt M-Bus een aantrekkelijke keuze voor gebouwbeheer en stedelijke infrastructuurprojecten.

Hoewel M-Bus veel voordelen biedt, zijn er ook enkele beperkingen. De bekabelingsvereisten, hoewel eenvoudig, kunnen in sommige scenario’s een belemmering vormen, vooral in gebouwen of locaties waar het trekken van nieuwe kabels moeilijk of onpraktisch is. Daarnaast is M-Bus voornamelijk ontworpen voor het uitlezen van meters en biedt het beperkte functionaliteit voor meer geavanceerde besturings- of automatiseringstaken.

Wireless M-Bus

Wat is Wireless M-bus?
Wireless M-Bus (Meter-Bus) is een draadloze communicatiestandaard ontworpen voor de uitwisseling van gegevens tussen water-, gas-, elektriciteits- en warmtemeters en centrale leessystemen. Deze standaard is ontwikkeld als een draadloze uitbreiding van de oorspronkelijke M-Bus bekabelde standaard, om te voorzien in de behoeften van meteruitlezing op plaatsen waar bekabeling moeilijk of kostbaar is. Wireless M-Bus is specifiek geoptimaliseerd voor toepassingen met laag vermogen en lange batterijduur, wat het ideaal maakt voor de slimme metermarkt.

Connectie
Als een volledig draadloos protocol, vereist Wireless M-Bus geen fysieke bedrading tussen meters en dataverzamelaars. Het is ontworpen om over korte tot middellange afstanden te werken, typisch enkele honderden meters in open ruimte, hoewel dit bereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals gebouwstructuren en interferentie. Het bereik kan worden uitgebreid door gebruik te maken van repeaters of mesh-netwerkconfiguraties.

Wireless M-Bus is een open standaard, gespecificeerd in de Europese normen EN 13757-4 voor draadloze communicatie. De openheid van de standaard bevordert de interoperabiliteit tussen apparaten van verschillende fabrikanten, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor de implementatie van slimme meters en gerelateerde toepassingen.

Fidelix Fx E2 CO2 or VOC

Toepassingen
Wireless M-Bus wordt voornamelijk gebruikt voor de automatische uitlezing van meters voor water, gas, elektriciteit, en warmte. De draadloze sensoren van Fidelix zijn een goed voorbeeld. Het ondersteunt ook andere toepassingen zoals het monitoren van omgevingscondities en het beheer van energieverbruik. De voordelen van Wireless M-Bus zijn onder meer de eenvoud van installatie, aangezien er geen bekabeling nodig is, de lange batterijduur van de apparaten, en de flexibiliteit en schaalbaarheid van het systeem. Bovendien maakt de standaard het mogelijk om gegevens veilig en betrouwbaar over te dragen, wat essentieel is voor facturering en energiemanagement.

Een mogelijke beperking van Wireless M-Bus is het bereik, dat in dichtbebouwde of industriële omgevingen beperkt kan zijn door fysieke obstakels en interferentie. Hoewel technieken zoals repeaters en mesh-netwerken kunnen helpen om deze uitdagingen te overwinnen, kunnen ze de complexiteit en kosten van het systeem verhogen. Daarnaast, hoewel de standaard is ontworpen voor laag energieverbruik, is de energie-efficiëntie sterk afhankelijk van de specifieke implementatie en gebruikspatronen.

KNX

Wat is KNX?
KNX is een open, internationale standaard voor huis- en gebouwautomatisering. Het biedt een platform voor de integratie en besturing van verschillende systemen en apparaten binnen gebouwen, zoals verlichting, HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning), beveiligingssystemen, energiebeheer, audiovisuele systemen, en meer. KNX is ontworpen om de efficiëntie, veiligheid en het comfort in gebouwen te verbeteren door middel van geautomatiseerde en gecentraliseerde controle.

Connectie
KNX-systemen gebruiken een gecentraliseerde bekabelingstructuur, bekend als de KNX-bus, die een tweedraads kabel is voor zowel communicatie als voeding voor de aangesloten apparaten. Deze eenvoudige en flexibele bekabeling maakt het mogelijk om een breed scala aan apparaten aan te sluiten en te integreren binnen het KNX-netwerk. Het systeem ondersteunt ook draadloze, powerline (communicatie via elektrische leidingen) en IP-gebaseerde verbindingen, waardoor het veelzijdig en aanpasbaar is aan verschillende installatievereisten. De maximale lengte van een KNX-kabelsegment is 1000 meter, maar door gebruik te maken van repeaters en bruggen kan het netwerk worden uitgebreid om grotere afstanden en meer apparaten te ondersteunen.

KNX is een volledig open standaard, beheerd door de KNX Association, en wordt ondersteund door honderden fabrikanten wereldwijd. Dit garandeert dat apparaten en systemen van verschillende leveranciers compatibel zijn met elkaar, waardoor gebruikers en installateurs een brede keuze hebben in producten en oplossingen voor hun automatiseringsbehoeften.

Toepassingen
KNX wordt gebruikt in zowel residentiële als commerciële gebouwautomatiseringsprojecten. Het systeem is uiterst flexibel en schaalbaar, van enkele kamers tot hele gebouwencomplexen, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De voordelen van KNX omvatten verbeterde energie-efficiëntie door geoptimaliseerde controle van verwarming, verlichting en andere systemen, verhoogd comfort en gemak voor de bewoners, en betere veiligheid door integratie met beveiligingssystemen. Bovendien biedt KNX een toekomstbestendige oplossing die kan worden aangepast en uitgebreid naarmate de behoeften veranderen.

Een potentiële uitdaging bij het implementeren van KNX kan de initiële kosten en complexiteit zijn, vooral voor uitgebreide of geavanceerde systemen. Het ontwerp en de installatie van een KNX-systeem vereisen gespecialiseerde kennis en vaardigheden, wat kan leiden tot hogere installatiekosten. Echter, net als bij andere geavanceerde automatiseringssystemen, kunnen de operationele besparingen en verbeteringen in comfort en efficiëntie deze initiële investering op de lange termijn rechtvaardigen.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Wat is DALI?
DALI staat voor Digital Addressable Lighting Interface en is een internationaal standaard protocol ontworpen voor de digitale communicatie tussen verlichtingsbesturingssystemen en individuele lichtbronnen. Het biedt een flexibele en schaalbare oplossing voor het beheren en besturen van verlichting in een breed scala aan omgevingen, van commerciële gebouwen tot industriële faciliteiten en openbare ruimtes. Het protocol maakt fijnmazige controle van verlichting mogelijk, inclusief dimmen, aan/uit-schakelen, en het instellen van lichtscènes, evenals het uitlezen van statusinformatie van verlichtingsapparatuur.

Connectie
DALI maakt gebruik van een twee-draads communicatiebus die zowel data als voeding voor de besturingssignalen overdraagt, wat de installatie en het onderhoud vereenvoudigt. Deze bus kan maximaal 64 apparaten ondersteunen in één DALI-netwerk, en door gebruik te maken van DALI extenders of gateways kunnen meerdere netwerken met elkaar verbonden worden voor grotere systemen. De maximale lengte van de DALI-bus is typisch beperkt tot 300 meter, wat voldoende is voor de meeste toepassingen binnen gebouwen.

DALI is een open internationale standaard gedefinieerd door de IEC 62386-specificatie. Deze openheid zorgt ervoor dat producten van verschillende fabrikanten compatibel kunnen zijn met elkaar, mits ze voldoen aan de DALI-standaarden. Dit bevordert de interoperabiliteit en geeft gebruikers en ontwerpers van verlichtingssystemen meer flexibiliteit bij de selectie van componenten.

Toepassingen
DALI wordt gebruikt in een verscheidenheid van verlichtingstoepassingen, van eenvoudige kantoorverlichting tot complexe scène-instellingen in theaters en musea. Het biedt gebruikers gedetailleerde controle over hun verlichting, inclusief de mogelijkheid om elke lamp individueel te besturen of in groepen te configureren. Voordelen van DALI omvatten de eenvoud van bedrading, verbeterde energie-efficiëntie door nauwkeurige dim- en controlefuncties, verbeterd comfort en flexibiliteit in verlichtingsontwerp, en de mogelijkheid tot integratie met andere gebouwbeheersystemen.

Een nadeel van DALI kan de initiële kosten en complexiteit zijn bij het ontwerpen en implementeren van het systeem, vooral voor grotere of meer geavanceerde installaties. Daarnaast vereist de programmering en configuratie van DALI-systemen een zekere mate van technische kennis, wat kan resulteren in hogere installatiekosten. Echter, de voordelen op het gebied van energiebesparing en verbeterde lichtkwaliteit kunnen deze initiële investering op lange termijn compenseren.

EnOcean

Wat is EnOcean?
EnOcean is een energieoogstende draadloze technologie die specifiek is ontworpen voor toepassing in gebouwautomatiseringssystemen, smart homes, en industriële toepassingen. Deze technologie maakt gebruik van de principes van energieoogsting, waarbij energie wordt verzameld uit de omgeving, zoals licht, temperatuurverschillen of mechanische druk, om draadloze sensoren en schakelaars van stroom te voorzien. Hierdoor kunnen EnOcean-apparaten functioneren zonder externe stroombronnen of batterijen, wat bijdraagt aan duurzaamheid en het vermindert onderhoud.

Connectie
Gezien EnOcean een draadloze technologie is, zijn er geen bekabelingsvereisten. De communicatie vindt plaats via radiogolven, met typische bereiken binnenshuis van ongeveer 30 meter en buitenshuis tot 300 meter, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en gebruikte frequentieband. Voor grotere gebouwen of complexe installaties kunnen repeaters en gateways worden gebruikt om het bereik te vergroten en te zorgen voor een robuuste en betrouwbare communicatie tussen apparaten.

EnOcean is gebaseerd op open internationale standaarden, waaronder ISO/IEC, ETSI, en IEEE. De specificaties zijn vrij beschikbaar, waardoor fabrikanten apparaten kunnen ontwikkelen die compatibel zijn met het EnOcean-ecosysteem. Dit bevordert de interoperabiliteit tussen verschillende producten en systemen, waardoor gebruikers kunnen profiteren van een breed scala aan compatibele oplossingen.

Toepassingen
De toepassingen van EnOcean-technologie zijn divers en omvatten draadloze lichtschakelaars, temperatuursensoren, raam- en deurcontacten, en energiemanagementsystemen. De grootste voordelen van EnOcean liggen in de duurzaamheid en het onderhoudsgemak, aangezien de apparaten geen batterijen vereisen en weinig tot geen onderhoud nodig hebben. Dit maakt EnOcean bijzonder geschikt voor duurzame gebouwontwerpen en renovatieprojecten waar het minimaliseren van energieverbruik en onderhoud belangrijk is. Bovendien biedt de draadloze aard van EnOcean grote flexibiliteit en eenvoud bij installatie.

Een mogelijke beperking van EnOcean is dat de prestaties kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van energiebronnen voor oogsting in de geïnstalleerde omgeving. In gebieden met weinig licht of weinig beweging kunnen aanvullende maatregelen of apparaten nodig zijn om een betrouwbare werking te garanderen. Hoewel de interoperabiliteit binnen het EnOcean-ecosysteem sterk is, kan de integratie met andere systemen of technologieën extra inspanning of specifieke gateways vereisen.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Wat is MQTT?
MQTT is een lichtgewicht en efficiënt berichtenprotocol ontworpen voor de communicatie tussen apparaten met beperkte bandbreedte en in netwerkomgevingen die vatbaar zijn voor vertragingen of onderbrekingen. Het is bijzonder geschikt voor de toepassingen binnen het Internet of Things (IoT), waar het zorgt voor betrouwbare en snelle gegevensoverdracht tussen apparaten en servers, zelfs over onstabiele netwerken. MQTT gebruikt een publish/subscribe-model voor berichtenverkeer, wat het zeer schaalbaar maakt en ideaal voor scenario’s waarin veel apparaten verbonden zijn.

Connectie
Als een netwerkprotocol werkt MQTT bovenop TCP/IP, waardoor het onafhankelijk is van fysieke netwerkinfrastructuren zoals bekabeling. Het kan worden gebruikt over elke IP-verbinding, inclusief bedrade Ethernet-verbindingen, WiFi en zelfs over mobiele netwerken. De afstanden die MQTT kan overbruggen, zijn in theorie onbeperkt, zolang de apparaten toegang hebben tot het internet of een lokaal netwerk dat IP-communicatie ondersteunt.

MQTT is een open standaard, beheerd door de OASIS- en ISO/IEC-standaardisatieorganisaties. Dit zorgt voor brede compatibiliteit en interoperabiliteit tussen verschillende fabrikanten en systemen, waardoor het een populaire keuze is voor IoT-oplossingen.

Toepassingen
MQTT wordt veel gebruikt in diverse IoT-toepassingen, variërend van huisautomatisering en industriële monitoring tot smart cities en gezondheidszorg. Het protocol is bijzonder voordelig in toepassingen waar bandbreedte, netwerklatency of netwerkstabiliteit een uitdaging vormen. Voordelen van MQTT zijn de lage overhead, waardoor het energie- en dataverbruik minimaliseert, en de betrouwbaarheid, zelfs over onstabiele of trage netwerken. Daarnaast maakt het publish/subscribe-model het eenvoudig om realtime gegevens te delen tussen een groot aantal apparaten.

Hoewel MQTT veel voordelen biedt, heeft het protocol enkele beperkingen. Het vereist een centrale broker, wat een potentieel enkelvoudig falingspunt kan introduceren als de broker niet correct wordt beheerd of geconfigureerd. Bovendien, hoewel het protocol zelf minimale beveiligingsfeatures heeft, zoals ondersteuning voor TLS/SSL, vereist een robuuste beveiliging van MQTT-communicatie zorgvuldige configuratie en mogelijk aanvullende beveiligingsmechanismen, vooral in toepassingen die gevoelige gegevens verwerken.

Overige protocollen

In de context van gebouwautomatisering, slimme steden, en Internet of Things (IoT) zijn er naast de genoemde protocollen nog enkele andere belangrijke communicatiestandaarden en -technologieën die vaak worden gebruikt. Hoewel de lijst die we tot nu toe hebben besproken vrij uitgebreid is, benoemen we nog enkele andere protocollen die voor bepaalde toepassingen worden gebruikt:

Zigbee is een specificatie voor een suite van hoge niveau communicatieprotocollen die low-power, draadloze netwerken gebruiken. Het is gebaseerd op de IEEE 802.15.4-standaard en is ontworpen voor eenvoudige, maar betrouwbare, communicatie tussen apparaten in een lokaal netwerk. Zigbee wordt vaak gebruikt in huisautomatisering, slimme energiebeheersystemen en IoT-toepassingen vanwege zijn vermogen om veilige, betrouwbare netwerken met laag stroomverbruik te vormen.

Z-Wave is een draadloze communicatietechnologie specifiek ontworpen voor huisautomatisering, zoals slimme verlichting, sloten, en thermostaten. Het gebruikt een low-power RF-signaal en is geoptimaliseerd voor betrouwbare, langzame communicatie in een woonomgeving. Z-Wave creëert een mesh-netwerk waarbij elk apparaat als een repeater kan fungeren, wat de betrouwbaarheid en het bereik van het netwerk vergroot.

Thread is een IP-gebaseerd draadloos netwerkprotocol gericht op het verbinden van huishoudelijke apparaten in het slimme huis. Het is ontworpen om veilige, schaalbare, en betrouwbare netwerken te bieden met lage stroomvereisten. Thread maakt gebruik van IPv6-technologie en kan naadloos integreren met andere IP-gebaseerde netwerken, wat het eenvoudig maakt om verbinding te maken met het internet en cloud-diensten.

Bluetooth Low Energy (BLE), ook bekend als Bluetooth Smart, is een draadloze communicatietechnologie ontworpen voor korte afstanden en geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik. BLE wordt veel gebruikt in wearables, fitnessapparaten, en slimme huisapparaten voor taken zoals dataoverdracht en apparaatconfiguratie.

Daarnaast bestaan er nog tal van andere protocollen en communicatietechnieken, zoals bijvoorbeeld voor draadloze IoT-netwerken van batterijgevoede apparaten. Denk daarbij aan LoraWAN, Mioty of NB-IoT. In een volgend artikel komen we daar op terug.

Fidelix

Fidelix Controller

Het GBS-platform van Fidelix gebruikt tussen de verschillende componenten Modbus RTU voor de communicatie. Fidelix voldoet aan deze industriestandaard en kent ook geen eigen interfaces of protocollen, wat betekent dat interoperabiliteit met systemen van derden gegarandeerd is en dat klanten ervoor kunnen kiezen om een ​​volledig Fidelix BMS te implementeren of specifieke modules te selecteren. Via de IO Modules en cotrollers kan via allerlei technieken en protocollen met sensoren, actuatoren en andere systemen gecommuniceerd worden.

De FX-3000-C is de regelaar van Fidelix voor gebouwbeheersystemen en de regelaar heeft BACnet B-BC profiel. Hij is 100% vrij te programmeren en communiceert via Modbus, M-Bus of BACnet, serieel, UDP of TCP en heeft een on-board NAT router met 802.11b/g/n Wi-Fi. De regelaar is altijd voorzien van een web server met meetgeschiedenis, gebruikersbeheer, energie rapportage mogelijkheden en vele andere features. Zo is de FX-3000-C het enige dat u nodig heeft om succesvol een gebouwbeheersysteem te implementeren. 

Vragen? Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of maak direct een afspraak.

Geplaatst in Berichten en getagd met , , , , , , , , , , .