Cosafe Grimsta school

Belangrijke lessen uit de aanval op de Grimstaschool in Zweden

Op 3 mei 2023 liepen 750 personeelsleden en leerlingen van Grimstaskolan, een openbare school in Stockholm, gevaar toen een 18-jarige man gewapend met een pistool en mes de school binnenkwam. Dit is een situatie waar geen mens aan wil denken, maar het benadrukt wel hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn, veiligheidstrainingen te volgen en toegang te hebben tot effectieve beveiligingsmaatregelen en -middelen.

Wat gebeurde er?

Een 18-jarige man kwam de school binnen met twee wapens, een mes en een pistool (later bleek het nep te zijn), en bedreigde mensen op de campus. Het personeel schakelde snel het Cosafe app alarm in, waarschuwde alle relevante personeelsleden, zowel op als buiten het terrein, en startte het crisismanagement actieplan voor een vergrendeling (lockdown).

Na het activeren van het lockdown-alarm gingen de leerkrachten snel aan de slag om de leerlingen te beschermen. Ondertussen kwam conciërge Carlos Hernandez Rubio in actie, vastbesloten om de dreiging het hoofd te bieden.

Met geoefende precisie liep Carlos door de lege gangen totdat hij oog in oog kwam te staan met de gemaskerde indringer, die een pistool leek te dragen.

In een oogwenk schatte Carlos de situatie in, zijn intuïtie gesterkt door zijn jarenlange ervaring als politieagent in Spanje. Ondanks de gevaren stapte hij op de aanvaller af om de situatie te sussen.

De ontmoeting werd echter gewelddadig toen de dader uithaalde met een mes. Tijdens een worsteling wist Carlos de aanvaller te bedwingen totdat er hulp arriveerde.

Directeur Tobias Hansson prees de moed en het snelle denken van Carlos en erkende de collectieve inspanning van het schoolpersoneel om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Hij schrijft de effectieve communicatie tijdens het incident toe aan de noodhulp-app Cosafe. De app was van cruciaal belang om al het personeel snel te waarschuwen voor het incident met de indringer, om gecoördineerde reacties mogelijk te maken en om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen.

Snelle reactie

Een snelle reactie kan een potentiële tragedie veranderen in een situatie die relatief beheersbaar is. Directeur Tobias Hansson weet dit uit eerste hand. Toen de schutter werd ontdekt, was de snelle beslissing van zijn personeel om in actie te komen en een lockdown-alarm af te kondigen via hun schoolveiligheidsapp, Cosafe, cruciaal voor de bescherming van de 120 personeelsleden en 630 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar.

Het personeel werd onmiddellijk gewaarschuwd, wat leidde tot een gecoördineerde reactie die ongetwijfeld levens heeft gered. Directeur Tobias Hansson verklaarde: “Zonder Cosafe zou de uitkomst veel slechter zijn geweest”.

Lessons learned

De schoolaanval op Grimstaskolan in Stockholm op woensdag 3 mei, waarbij een alleenstaande gewapende 18-jarige aanvaller personeel en leerlingen bedreigde, heeft veel media-aandacht gekregen. Het incident heeft opnieuw de noodzaak onderstreept van voorbereiding en adequate veiligheidsmaatregelen op scholen in het hele land. Tobias Hansson en schoolbeveiligingsspecialist Lena Ljungdahl benadrukken het belang van communicatie en het delen van informatie en delen inzichten over proactieve veiligheidsmaatregelen, training en moderne technologie in een tv-interview voor de Zweedse televisie:

Het Grimstaskolan-incident heeft bij beleidsmakers en onderwijsautoriteiten de discussie over schoolveiligheid aangewakkerd. De complexe aard van schoolveiligheid vereist een combinatie van preventieve maatregelen, paraatheid, opleiding, middelen en moderne technologie. Het item schetst tien belangrijke lessen van de schoolaanval, waarbij het belang van kalmte, het creëren van een gevoel van veiligheid en het gebruik van hulpmiddelen zoals noodapps voor effectieve communicatie wordt benadrukt. Er worden ook suggesties gedaan voor ondersteuningspraktijken na een incident en voor preventieve maatregelen, waaronder scenariotraining en het herzien van toegangspunten tot schoolgebouwen.

Praktijkvoorbeeld

Kranten, radio en tv hebben verslag gedaan van het incident en benadrukten de voorbeeldige afhandeling van de situatie door het personeel, waarbij een snelle evacuatie, gecoördineerde inspanningen en het gebruik van de Cosafe alarm app cruciale factoren waren om de veiligheid van leerlingen en personeel te garanderen.

Tobias Hansson, de directeur van Grimstaskolan, vertelde Dagens Nyheter dat het PDV-alarm (Ongoing Deadly Violence) kort na de lunch al het personeel bereikte via de Cosafe-alarmapp. Hij merkte op dat het een paar minuten duurde voordat ze de ernst van de situatie doorhadden, maar het personeel handelde volgens ingestudeerde procedures en voerde een evacuatie van personeel en leerlingen uit. De conciërge van de school, Carlos Hernandez Rubio (voorheen een politieagent), vertelde aan Sveriges Radio hoe hij ook het alarm ontving, ervoor koos om de vermoedelijke aanvaller te confronteren en hem vasthield totdat de politie kon ingrijpen. Gelukkig kwam Carlos er met slechts lichte verwondingen van af.

Lena Ljungdahl, een specialist op het gebied van schoolbeveiliging, gaf op TV4 commentaar bij het incident en zei dat het gebruik van de schuilplaatsen op de school erg goed werkte en dat ze er voordeel bij hadden dat er geoefend en getraind was op het gebied van het schuilen. Ze benadrukte dat dergelijke situaties erg complex zijn, zonder een eenduidig antwoord op de vraag hoe te handelen, en dat er snel beslissingen moeten worden genomen op basis van de beschikbare informatie. Het is daarom cruciaal om over de juiste informatie te beschikken en in staat te zijn om accuraat ontwikkelingen te delen tijdens het lopende incident.

De voorbeeldige manier waarop Grimstaskolan met de situatie is omgegaan, laat duidelijk zien hoe belangrijk het is dat alle scholen een goed geplande beveiligingsstrategie hebben en dat het personeel onderwijs en training krijgt over hoe te handelen tijdens een aanval op school. Volgens directeur Tobias Hansson is een cruciaal onderdeel van zo’n strategie het hebben van toegang tot een alarm-app die gebruikt kan worden om snel en efficiënt te waarschuwen voor lopend dodelijk geweld (PDV), iedereen automatisch te instrueren hoe te handelen volgens het actieplan, voortdurend belangrijke informatie te delen en een situatieoverzicht door te geven aan het schoolmanagement, hulpdiensten en bezorgde ouders.

Tien belangrijke lessen uit de aanslag

Het active-shooter incident bij Grimstaskolan herinnert ons er op trieste wijze aan hoe belangrijk paraatheid, training en moderne technologie zijn om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. Andere scholen wereldwijd kunnen waardevolle lessen trekken uit dit incident en het belang benadrukken van praktische communicatiemiddelen zoals Cosafe tijdens lockdown-scenario’s.

Laten we leren, handelen en ervoor zorgen dat elke school, elke leerling en elk personeelslid zich veilig voelt. Op momenten van gevaar is er geen plaats voor aarzeling – alleen daadkrachtige actie is belangrijk.

TIJDENS HET INCIDENT:

  • Blijf kalm en denk helder
  • Focus op het creëren van veiligheid
  • Een alarm-app is een essentieel hulpmiddel
  • Communiceer voortdurend
  • Informeer iedereen dat de politie en ambulance onderweg zijn
  • Prioriteit 1 – leerlingen beschermen, prioriteit 2 – ouders informeren

NA HET INCIDENT:

  • Zorg voor goede crisisondersteuning
  • Toon zorg en help elkaar

PREVENTIEF:

  • Oefen soortgelijke scenario’s
  • Evalueer toegang/aantal open ingangen tot het schoolgebouw

Dit artikel is afkomstig van Cosafe.com

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Geplaatst in Berichten en getagd met , .