Biometrie door de jaren heen

Biometrie: Van Kleitablet tot AI

De Oorsprong van Biometrie

Suprema BioEntry W2 outside

Wie de strak vormgegeven producten voor biometrie van Suprema tegenwoordig ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat de oorsprong van biometrische technologie in een ver verleden ligt. We duiken terug in de tijd, helemaal naar het oude Babylon, waar een simpele vingerafdruk op een kleitablet de allereerste vorm van biometrie was. De oude Chinezen, die duizenden jaren geleden handpalm- en voetafdrukken gebruikten, waren ook vroege voorlopers van biometrie.

In de 19e eeuw gaf de Britse wetenschapper Sir Francis Galton de biometrie een grote impuls. Hij toonde aan dat vingerafdrukken uniek en onveranderlijk zijn. Dit vormt vandaag de dag nog steeds de basis voor veel van onze beveiligingssystemen. Rond dezelfde tijd introduceerde Alphonse Bertillon, een Franse politieambtenaar, het ‘Bertillon-systeem’, een methode om mensen te identificeren aan de hand van lichaamsmetingen. Hoewel dit systeem uiteindelijk zijn beperkingen had, was het een belangrijke stap in de erkenning van fysieke uniekheid.

De jaren ’60: Een Revolutie in Biometrie

In de jaren 1960 begonnen biometrische technologieën een significante verschuiving te ondergaan. Tot dan toe waren biometrische toepassingen vooral handmatig en analoog, zoals de handgeschreven handtekeningen of handmatige vingerafdrukidentificatie die gebruikt werden in de rechtspraak. Maar de opkomst van computertechnologie begon hier verandering in te brengen.

Een van de eerste geautomatiseerde biometrische technologieën die op de voorgrond trad, was gezichtsherkenning. Onder leiding van Woodrow Wilson Bledsoe, een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie, werd een systeem ontwikkeld dat foto’s van gezichten kon vergelijken op basis van diverse kenmerken, zoals de afstand tussen de ogen, de neus en de mond. Dit systeem, hoewel primitief naar hedendaagse normen, was een belangrijke stap voorwaarts in de geautomatiseerde biometrie.

Daarnaast waren er in deze tijd ook ontwikkelingen op het gebied van irisherkenning. In de late jaren ’60 werd door Frank Burch een methode voorgesteld voor het identificeren van individuen op basis van patronen in de iris, hoewel dit idee pas in de volgende decennia volledig zou worden gerealiseerd.

Het is belangrijk op te merken dat deze technologieën in de jaren ’60 nog in de kinderschoenen stonden en pas in de daaropvolgende decennia zouden worden verfijnd en algemeen geaccepteerd. Toch markeerden deze vroege ontwikkelingen het begin van een nieuw tijdperk in biometrie, waarbij de mogelijkheden van computertechnologie werden benut om meer nauwkeurige en efficiënte methoden voor identificatie en verificatie te ontwikkelen.

De jaren ’70: Biometrie Wordt Digitaal

De jaren ’70 waren een cruciale tijd voor de ontwikkeling van biometrische technologieën. Terwijl computer- en sensortechnologie steeds meer mainstream werden, begonnen onderzoekers en ontwikkelaars te experimenteren met verschillende methoden voor geautomatiseerde biometrische identificatie.

Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in deze periode was de opkomst van stemherkenning. Onderzoekers ontdekten dat de unieke eigenschappen van iemands stem – zoals toon, snelheid en accent – gebruikt konden worden om een individu te identificeren. Hoewel deze technologie aanvankelijk beperkt was door technische uitdagingen, zoals achtergrondgeluid en variaties in stemgeluid als gevolg van ziekte of emotie, vormde stemherkenning een grote stap voorwaarts in de evolutie van biometrische beveiliging.

Daarnaast maakte ook vingerafdrukherkenning aanzienlijke vooruitgang in de jaren ’70. In 1971 lanceerde de FBI een project om geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesystemen (AFIS) te ontwikkelen, wat uiteindelijk zou leiden tot het wijdverbreide gebruik van digitale vingerafdruktechnologie in de biometrische beveiliging.

Verder begon in deze periode ook de ontwikkeling van de retinascanning. Retinascanners meten het unieke patroon van bloedvaten in de achterkant van het oog. Hoewel retinascanning niet direct mainstream werd, legde de technologie het fundament voor de latere acceptatie van ooggerelateerde biometrie, zoals irisherkenning.

Al met al waren de jaren ’70 een tijd van grote vooruitgang en innovatie op het gebied van biometrische beveiliging, waarin de basis werd gelegd voor veel van de technologieën die we vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen.

De jaren ’80: Een Explosie van Biometrische Technologieën

De jaren ’80 waren een periode van groei en innovatie in de biometrische sector. De vooruitgang in computertechnologie bood nieuwe mogelijkheden voor biometrische beveiligingssystemen. Hier zijn een paar belangrijke vormen van biometrie die in deze tijd opkwamen:

  1. Handgeometrie: Een van de meest opvallende ontwikkelingen van de jaren ’80 was de opkomst van handgeometrie als een vorm van biometrische identificatie. Handgeometrie verwijst naar de meting en analyse van de fysieke kenmerken van een hand, zoals de lengte en breedte van vingers en de algemene vorm en grootte van de hand. Hoewel niet zo uniek en moeilijk te vervalsen als sommige andere vormen van biometrie, bleek handgeometrie betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken, wat het populair maakte in vele toepassingen, waaronder toegangscontrole.
  2. Handaderscan: Dit is een methode voor biometrische identificatie die de unieke patronen van de aders in de hand van een persoon gebruikt. De technologie maakt gebruik van near-infrared licht om deze patronen te detecteren, aangezien bloed onder dit licht een bepaalde kleur absorbeert. Handaderscan is erg veilig omdat de aderpatronen zich binnenin het lichaam bevinden, waardoor ze moeilijk te vervalsen zijn.
  3. Stemherkenning: Hoewel stemherkenningstechnologie al in de jaren ’70 werd geïntroduceerd, verbeterde en verfijnde deze technologie aanzienlijk in de jaren ’80. De vooruitgang in digitale signaalverwerkingstechnologieën zorgde ervoor dat stemherkenningssystemen beter bestand waren tegen achtergrondgeluid en variaties in stemtoon en -pitch, wat bijdroeg aan hun bruikbaarheid in beveiligingstoepassingen.
  4. Vingerafdrukherkenning: De jaren ’80 zagen ook aanzienlijke verbeteringen in vingerafdrukherkenningstechnologie. Het vermogen om vingerafdrukken snel en nauwkeurig digitaal te scannen, analyseren en vergelijken verbeterde sterk, dankzij betere algoritmen en krachtigere computers. De FBI’s Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS), dat in de late jaren ’80 werd gelanceerd, was een van de eerste grootschalige implementaties van deze technologie.

Dus, terwijl biometrie zich bleef ontwikkelen en verbeteren in de jaren ’80, werden nieuwe vormen van identificatie en authenticatie gerealiseerd, waarvan vele tot op de dag van vandaag nog steeds worden gebruikt

Een andere belangrijke technologie die in de jaren ’80 opkwam, was handaderherkenning. Deze techniek maakt gebruik van de unieke patroon van aders in de hand van een persoon om ze te identificeren. De techniek werd populair omdat het moeilijk te vervalsen is en een hoge mate van nauwkeurigheid biedt.

De jaren ’90: Naar een Nieuw Millennium van Biometrie

De jaren ’90 waren een tijd van groei en verfijning voor biometrie. Met de groei van het internet en de toename van cybercriminaliteit, werd de noodzaak van effectieve en veilige authenticatiemethoden steeds duidelijker.

De jaren ’90 waren een belangrijke periode voor de ontwikkeling van biometrische technologieën, waarbij zowel nieuwe vormen van biometrie opkwamen als bestaande technologieën verder werden verfijnd.

Iris herkenning werd in de jaren ’90 populair vanwege haar hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. John Daugman, een Britse wetenschapper, ontwikkelde het algoritme dat de basis vormde voor veel huidige irisherkenningssystemen.

Eind jaren ’90 zagen we de eerste commerciële gezichtsherkenningssystemen op de markt komen. Hoewel deze technologie al sinds de jaren ’60 in ontwikkeling was, werden in de jaren ’90 aanzienlijke vooruitgang geboekt in het vermogen van computers om gezichten te detecteren en te herkennen. Dit werd mogelijk gemaakt door de vooruitgang in computervisietechnologie en machine learning.

Vingerafdrukherkenning kreeg een enorme boost in de jaren ’90 met de ontwikkeling van goedkope sensoren die vingerafdrukken konden vastleggen. Deze goedkope sensoren maakten het mogelijk voor vingerafdrukherkenning om te worden gebruikt in een veel breder scala aan toepassingen, van beveiligingssystemen tot consumentenelektronica.

Handgeometrie werd nog veel gebruikt voor toegangscontrole in gebouwen, terwijl handaderscanning steeds populairder werd in hoogbeveiligde omgevingen vanwege zijn hoge nauwkeurigheid en moeilijkheid om te vervalsen.

De jaren ’90 waren een periode van snelle groei en innovatie in biometrische technologieën, waarbij nieuwe vormen van biometrie werden geïntroduceerd en bestaande technologieën werden verfijnd en uitgebreid naar nieuwe toepassingen.

De jaren 2000 tot nu: De Tijd van Suprema en AI

Sinds het begin van de 21e eeuw is de rol van biometrie in beveiligingstechnologie aanzienlijk gegroeid. Er zijn tal van belangrijke innovaties en ontwikkelingen geweest die de manier waarop we ons verhouden tot beveiliging en identiteitsverificatie hebben veranderd. Hier zijn enkele belangrijke trends en gebeurtenissen in biometrie sinds 2000.

BioStation 3 perspectief

Met de opkomst van smartphones en andere draagbare technologieën is het gebruik van vingerafdrukscanners om apparaten te ontgrendelen of om toegang te krijgen tot bepaalde functies enorm toegenomen. Suprema heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, met hun BioMini reeks vingerafdrukscanners die hoogwaardige, kosteneffectieve oplossingen bieden voor zowel consumenten als bedrijven.

De technologie voor gezichtsherkenning is sterk verbeterd en wordt nu op grote schaal gebruikt, van het ontgrendelen van smartphones tot bewakingssystemen. Suprema’s gezichtsherkenningssysteem, zoals beschikbaar in de Bio Station 3, is een voorbeeld van de vooruitgang op dit gebied, en biedt een gebruiksvriendelijke en veilige methode voor biometrische authenticatie.

Veel bedrijven bieden nu oplossingen die zowel traditionele RFID-toegangskaarten als biometrische authenticatie ondersteunen. Dit geeft gebruikers de flexibiliteit om te kiezen welke methode het beste bij hun behoeften past. De X-Station 2 van Suprema is een voorbeeld van een product dat beide technologieën ondersteunt.

Suprema X-Station 2 Series

Naarmate biometrie steeds meer wordt gebruikt, is er een groeiende behoefte aan maatregelen om de privacy en beveiliging van deze gegevens te waarborgen. Suprema is hier actief in betrokken geweest, met voortdurende investeringen in beveiligingstechnologie om de gegevens van hun gebruikers te beschermen.

Kortom, sinds 2000 heeft biometrie een centrale rol gespeeld in beveiligingstechnologie, en bedrijven zoals Suprema hebben bijgedragen aan deze voortdurende ontwikkeling en vooruitgang. Door te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, nieuwe producten te introduceren en de beveiliging en privacy van hun gebruikers te waarborgen, blijft Suprema een leidende rol spelen in de biometrische beveiligingsindustrie.

Er zijn de laatste jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van algoritmen die biometrische gegevens kunnen verwerken. Met de komst van AI (Artificial Intelligence) en machine learning bevinden we ons in een tijdperk van nog meer transformaties in de wereld van biometrie. Deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden om biometrische gegevens te analyseren en te interpreteren, wat resulteert in meer nauwkeurigheid en effectiviteit bij het identificeren en verifiëren van individuen.

Een van de meest belovende toepassingen van AI in de biometrie is de ontwikkeling van geavanceerde algoritmen voor pattern matching. Met machine learning kunnen deze algoritmen automatisch leren en verbeteren door ervaring, waardoor ze in staat zijn om zelfs de kleinste variaties in biometrische gegevens te detecteren en te interpreteren. Dit kan vooral nuttig zijn bij technieken zoals gezichts-, stem- en vingerafdrukherkenning, waar subtiele verschillen een grote invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid.

Deep learning, een subset van machine learning, kan ook een grote rol spelen in de toekomst van biometrie. Door het gebruik van neurale netwerken die menselijke denkpatronen nabootsen, kan deep learning complexe patronen in biometrische gegevens herkennen die voorheen onopgemerkt bleven. Dit kan de nauwkeurigheid van biometrische identificatie en verificatie aanzienlijk verbeteren.

Als distributeur is Explicate de verbindende schakel tussen Suprema en organisaties die op zoek zijn naar effectieve beveiligingsoplossingen. We adviseren over welke technologie het beste past bij de specifieke behoeften en omstandigheden van een organisatie, en zorgen ervoor dat deze naadloos wordt geïntegreerd in hun bestaande systemen.

Geplaatst in Berichten en getagd met , , , , , , .