Renewed Website

New website Explicate

Nieuwe website voor Explicate!

Niet zo lang geleden hebben we als Explicate onze tweede verjaardag gevierd. Net zoals waarschijnlijk voor elke start-up geldt, hebben wij ook een paar keer onze oorspronkelijke koers wat bijgesteld. We hebben de laatste twee jaar veel geleerd over waar ons hart ligt en waar we onze klanten goed mee kunnen helpen.

Op dit moment gaan we op volle kracht door met onze activiteiten voor de Security Industry Group op LinkedIn en SecIndGroup.com. En daaraan gerelateerd treden we momenteel op als agent voor een aantal mooie merken in de branche van beveiligingstechniek.

Persoonlijk ben ik veel dank verschuldigd aan Tattile, onze eerste grote klant voor zowel de website als voor agentschap. Ik hoop van harte dat we nog vele jaren zullen samenwerken. Natuurlijk wil ik graag alle klanten bedanken die de afgelopen twee jaar het vertrouwen in Explicate en mij persoonlijk hebben uitgesproken. We zullen er hard aan trekken om dat vertrouwen te blijven verdienen en samen succesvol te zijn.

Deze vernieuwde site toont veel beter waar we op dit moment voor staan. Kijk nu en in de toekomst gerust op deze site. Hier zullen we onze bedrijfsactiviteiten toelichten. De website SecIndGroup.com zullen we blijven gebruiken om inhoudelijk nieuws en informatie te publiceren over beveiligingstechniek die afkomstig is van de beste merken uit de branche.

 

Met vriendelijke groet,

Maarten